Lidé

Vědecký ředitel

„Stal jsem se vědeckým pracovníkem, abych zmírnil bolest a utrpení způsobené dědičnými metabolickými poruchami a lépe porozuměl molekulám a systémům, které umožňují život“

Profesor Martásek je světově uznávaným odborníkem, který patří mezi významné postavy české biomedicínské vědy. Je odborníkem s vysokým morálním kreditem, členem Učené společnosti ČR a České lékařské akademie, nositel zlaté medaile Univerzity Karlovy a ceny Donatio Universitatis Carolinae v prvním roce udělování tohoto prestižního ocenění (2017).

Jeho přínos k výzkumu v biomedicíně pokrývá rozsáhlé spektrum oborů, včetně diagnostiky a léčby dědičných metabolických poruch, nitrosativního stresu a s ním spojených onemocnění, jakož i navrhování a vývoj léčiv spojených s endoteliální dysfunkcí.

Je předním světovým odborníkem v oblasti dědičných poruch metabolismu hemu, které se projevují jako porfyrie. Významně přispěl k objasnění molekulárních mechanismů těchto vzácných, ale závažných onemocnění, rozvoji diagnostiky těchto nemocí, ale i objevu a zavedení terapie akutních porfyrií pomocí látky hemarginátu. Více informací o řediteli BIOCEV naleznete v osobním profilu a Curriculum vitae

Přehled aktuálních publikací

 

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr.
Pavel Martásek, DrSc.

Vědecký ředitel a předseda Rady BIOCEV

pavel.martasek@ibt.cas.cz
+420325873144

Rada

Rada BIOCEV je vrcholným orgánem společného vědeckého pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Členy Rady BIOCEV jsou zástupci partnerů dle partnerské smlouvy. Seznam členů od 1. ledna 2021. 

 

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr.
Pavel Martásek, DrSc.

Vědecký ředitel a předseda Rady BIOCEV

pavel.martasek@ibt.cas.cz
+420325873144
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Ing.
Miroslava Anděrová, CSc.

ředitelka, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

miroslava.anderova@iem.cas.cz
+420 241 062 230
RNDr. Petr Dráber, DrSc. RNDr. Petr Dráber, DrSc.

RNDr.
Petr Dráber, DrSc.

ředitel, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

draberpe@img.cas.cz
+420 241 062 468
Ing. Jiří Hašek, CSc. Ing. Jiří Hašek, CSc.

Ing.
Jiří Hašek, CSc.

ředitel, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

hasek@biomed.cas.cz
+420 296 442 343
Dr. Ing. Jiří Kotek Dr. Ing. Jiří Kotek

Dr. Ing.
Jiří Kotek

ředitel, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

kotek@imc.cas.cz
+420 296 809 316
MUDr. Jiří Paleček, CSc. MUDr. Jiří Paleček, CSc.

MUDr.
Jiří Paleček, CSc.

zástupce ředitele pro vědu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

jiri.palecek@fgu.cas.cz
+420325873505
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

prof. RNDr.
Zdena Palková, CSc.

vedoucí výzkumné skupiny, Přírodovědecká fakulta UK

zdena.palkova@natur.cuni.cz
+420325873933, +420325873929
prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc

prof. Ing.
Bohdan Schneider, CSc., DSc

ředitel, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.,
vedoucí výzkumného programu Strukturní biologie a proteinové inženýrství,
vedoucí skupiny Intermolekulární rozpoznávání proteinů a nukleových kyselin

bohdan.schneider@ibt.cas.cz
+420325873701
JUDr. Tomáš Sirovátko JUDr. Tomáš Sirovátko

JUDr.
Tomáš Sirovátko

právní zástupce Univerzity Karlovy

tomas.sirovatko@aksap.cz
+420 602 252 410
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie,
Interní člen VR UK, Přírodovědecká fakulta UK

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Prof. MUDr.
Tomáš Stopka, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře hematoonkologie a kmenových buněk

tomas.stopka@lf1.cuni.cz
+420325873001

Pracovní tým

Pracovní tým je výkonným orgánem ředitele BIOCEV. Zajišťuje organizační, finanční a ekonomické, PR a marketingové, technické a HR řízení projektu a zajišťuje realizaci a administraci veřejných zakázek.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

prof. MUDr.
Pavel Martásek, DrSc.

Vědecký ředitel a předseda Rady BIOCEV

pavel.martasek@ibt.cas.cz
+420325873144
Bc. Lenka Vosátková Bc. Lenka Vosátková

Bc.
Lenka Vosátková

Manažerka kanceláře

lenka.vosatkova@ibt.cas.cz
+420325873146
Mgr. Petr Solil, DiS. Mgr. Petr Solil, DiS.

Mgr.
Petr Solil, DiS.

Vedoucí komunikace a tiskový mluvčí

petr.solil@ibt.cas.cz
+420325873143
Bc. Marek Dohnal Bc. Marek Dohnal

Bc.
Marek Dohnal

Vedoucí administrátor centra

marek.dohnal@ibt.cas.cz
+420325873152
JUDr. Markéta Nováková JUDr. Markéta Nováková

JUDr.
Markéta Nováková

Právnička / veřejné zakázky

marketa.novakova@ibt.cas.cz
+420325873306
Jana Krňanská Jana Krňanská

Jana Krňanská

Finanční účetní

jana.krnanska@ibt.cas.cz
+420325873149
Ing. Táňa Matějíčková Ing. Táňa Matějíčková

Ing.
Táňa Matějíčková

Finanční manažerka

tana.matejickova@ibt.cas.cz
+420325873142
Bc. Jan Lukeš Bc. Jan Lukeš

Bc.
Jan Lukeš

Vedoucí IT oddělení

jan.lukes@ibt.cas.cz
+420325873132
Richard Kyselý Richard Kyselý

Richard Kyselý

Vedoucí oddělení technické podpory

richard.kysely@ibt.cas.cz
+420325873148
Milan Dostál Milan Dostál

Milan Dostál

Technik údržby

milan.dostal@ibt.cas.cz
775854690
Pavel Szabó Pavel Szabó

Pavel Szabó

Technik údržby

pavel.szabo@ibt.cas.cz
778497741

Mezinárodní vědecká rada

Mezinárodní vědecká rada je poradním orgánem ředitele BIOCEV, mezi jehož členy jsou významné zahraniční vědecké osobnosti. Mezi hlavní kompetence patří zejména posuzovat kvalitu (excelenci) vědeckého záměru centra BIOCEV a kvalitu výstupů vědecké práce z mezinárodního hlediska. Dále pak poskytovat řediteli náměty, informace či doporučení ke zvýšení výkonnosti a prestiže centra BIOCEV i jednotlivých vědců.

prof. Jean-Michel Camadro prof. Jean-Michel Camadro

prof.
Jean-Michel Camadro

Université Paris Diderot, Institut Jacques Monod
General Assambly of MICOBION

jean-michel.camadro@ijm.fr
prof. Bettie Sue Masters, PhD., DSc. prof. Bettie Sue Masters, PhD., DSc.

prof.
Bettie Sue Masters, PhD., DSc.

Profesorka biochemie

Bettie.sue.masters@duke.edu
prof. Joel Sussman prof. Joel Sussman

prof.
Joel Sussman

Department of Stuctural Biology, Weizmann Institute of Science

Joel.Sussman@weizmann.ac.il
Prof. Dr. Wilhelm J. Ansorge, Ph.D. Prof. Dr. Wilhelm J. Ansorge, Ph.D.

Prof. Dr.
Wilhelm J. Ansorge, Ph.D.

Professor at Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

wilhelm.ansorge@epfl.ch
prof. William C. Sessa, Ph.D. prof. William C. Sessa, Ph.D.

prof.
William C. Sessa, Ph.D.

Professor of Pharmacology
Alfred Gilman Professor of Pharmacology and Professor of Medicine (Cardiology)
Vice Chairman, Pharmacology; Director, Vascular Biology & Therapeutics Program

william.sessa@yale.edu
Dr. Didier Stainier Dr. Didier Stainier

Dr.
Didier Stainier

Professor and Director and Scientific Member at the Max Planck Institute for Heart and Lung Research

didier.stainier@mpi-bn.mpg.de
prof. Marc Van Ranst prof. Marc Van Ranst

prof.
Marc Van Ranst

Professor of Virology and Epidemiology
Chairman, Department of Microbiology and Immunology

Director, Clinical and Epidemiological Virology Unit
Rega Institute for Medical Research
University of Leuven, Belgium

Head of the Laboratory Medicine Department
University Hospitals Leuven, Belgium

marc.vanranst@uzleuven.be
Prof. Dr. Carsten Werner Prof. Dr. Carsten Werner

Prof. Dr.
Carsten Werner

Head of the Institute Biofunctional Polymer Materials within the Max Bergmann Center of Biomaterials and Professor for Biofunctional Polymer Materials at the Technische Universität Dresden

werner@ipfdd.de