Partneři

Partneři

Organizační struktura

Organizační struktura
Organizační jednotka ÚMG, útvar BIOCEV
Projektový tým

ÚMG – Ústav molekulární genetiky Akademie Věd ČR, v. v. i.

PŘF UK – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

BTÚ – Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

FGÚ – Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

MBÚ – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

ÚEM – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚMCH – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.