Projekty

Projekty

Cílem projektů, podpořených z národních a evropských zdrojů, je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

01 ARIB - Výzkumný inkubátor v biologických vědách

ARIB - Výzkumný inkubátor v biologických vědách

02 Centrum nádorové ekologie

Centrum nádorové ekologie

03 Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

04 ELIBIO

ELIBIO

05 ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant

06 MICOBION

MICOBION