Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek. V případě dotazů kontaktujte Bc. Marka Dohnala, administrátora centra BIOCEV: marek.dohnal@biocev.eu

Ukončené veřejné zakázky

Název veřejné zakázky Interní ev. č. Předmět VZ Předpokládaná hodnota VZ bez DPH Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení Poslední aktualizace

Dodávky filtrů do vzduchotechnických jednotek II

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 30.11.2020 11:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 500 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
11.11.2020 priloha_c._1_dohody_cenova_kalkulace.xlsx
11.11.2020 priloha_c._1_vyzvy_cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
11.11.2020 priloha_c._2_dohody_technicka_zprava.pdf
11.11.2020 vyzva_k_podani_nabidky_zd_signed.pdf
11.11.2020 ramcova_kupni_dohoda.doc

Nájem prostor gastroprovozu v centru BIOCEV

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Nájem
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 23.11.2020 10:00
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 36 918 Kč
   
Zadávací dokumentace
04.11.2020 priloha_c.1_c._4_a_c._5_najemni_smlouvy.pdf
04.11.2020 vyzva_k_verejne_soutezi_o_nejvhodnejsi_nabidku_signed.pdf
04.11.2020 zavazny_vzorovy_text_najemni_smlouvy_vcetne_priloh.docx

Nákup a obnova prvků síťové bezpečnosti BIOCEV

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 04.12.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Typ podle předpokládané hodnoty Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 3 499 880 Kč
   
Zadávací dokumentace
19.11.2018 vyzva_k_podani_nabidky_a_zadavaci_dokumentace_verejne_zakazky.pdf
19.11.2018 vzor_cestneho_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
19.11.2018 zavazny_vzorovy_text_kupni_smlouv_vc._priloh.doc

Tisková řešení III

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Předmětem veřejné zakázky je zajišťování nepřetržitého provozu tiskových zařízení blíže specifikovaných v příloze č.1 výzvy – v
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 09.10.2018 10:30
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 600 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
21.09.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
21.09.2018 priloha_c.2_servisni_smlouvy_-_polozkovy_rozpocet.xlsx
21.09.2018 servisni_smlouva-tiskova_reseni_iii.docx
21.09.2018 vyzva_k_podani_nabidek-_tiskova_reseni_iii_.pdf

Likvidace odpadů_Centrum BIOCEV

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v odpadovém hospodářství, tj. likvidace odpadů včetně pronájmu a umístění svozov
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 09.10.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 500 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
21.09.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
21.09.2018 priloha_c._3_smlouvy_cenova_kalkulace.xlsx
21.09.2018 smlouva_o_poskytovani_sluzeb_v_ramci_likvidace_odpadu.docx
21.09.2018 vyzva_k_podani_nabidky-likvidace_odpadu.pdf

Dodávky licencí a technické podpory pro IBM Security QRadar

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 10.09.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 520 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 kupni_smlouva_-_licence_qradar.doc
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Zajištění servisní podpory ICT infrastruktury v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 31.08.2018 11:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 850 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 priloha_c.6_navrhu_servisni_smlouvy-_smlouva_o_mlcenlivosti.docx
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidky.pdf
30.08.2018 zavazny_vzorovy_text_smlouvy_vcetne_priloh.doc

Poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 31.08.2018 11:30
Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Typ podle předpokládané hodnoty Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 5 000 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 zavazny_vzorovy_text_ramcove_dohody_vc._priloh.doc
30.08.2018 priloha_ramcove_smlouvy_polozkovy_rozpocet.xls
30.08.2018 vyzva_k_podnani_nabidek_a_zadavaci_dokumentace_verejne_zakazky.pdf

Zajištění servisních činností v datacentrech centra Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.06.2018 11:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 850 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
30.08.2018 priloha_1_specifikace_servisnich_cinnosti_a_vybranych_technologii_serveroven.xlsx
30.08.2018 priloha_2_seznam_osob_objednatele_odpovednych_za_provoz_vybranych_technologii.xlsx
30.08.2018 priloha_4_seznam_servisovanych_komponent.xlsx
30.08.2018 priloha_3__kontakty_zhotovitele.xlsx
30.08.2018 priloha_5_cenik_servisnich_cinnosti-_edit_ms.xlsx
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidek_servis_datacenter.pdf
30.08.2018 zavazny_vzorovy_text_servisni_smlouvy.docx

Dodávky filtrů do vzduchotechnických jednotek

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.06.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 500 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
30.08.2018 priloha_c._1_dohody_cenova_kalkulace.xlsx
30.08.2018 ramcova_kupni_dohoda-filtry.doc
30.08.2018 priloha_c._2_dohody_technicka_zprava.pdf
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidek_-_dodavky_filtru_do_vzduchotechnickych_jednotek.pdf

Grafické služby BIOCEV

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 11.06.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 350 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
30.08.2018 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.docx
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidek.pdf
30.08.2018 smlouva_o_poskytovani_grafickych_sluzeb.docx

Překlady a korektury vybraných dokumentů Centra BIOCEV pro roky 2018 a 2019

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 11.06.2018 10:30
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 190 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
30.08.2018 priloha_c.2_vyzvy_-_cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti.doc
30.08.2018 priloha_c.1_vyzvy_-_kryci_list_nabidky.doc
30.08.2018 vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Zajištění pravidelných revizí vyhrazených tlakových zařízení v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 200 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha_c.1._smlouvy-tlakova_zarizeni-cenova_kalkulace_003.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila8.docx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_vyhrazenych_tlakovych_zarizeni.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0029.docx
09.03.2018 vyzva-revize_tlakovych_zarizeni.pdf

Zajištění pravidelných revizí zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 580 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha-c.1vyzvy_-navrh-smlouvy.docx
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_flourovane_sklenikove_plyny-cenova_kalkulace_0021.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila6.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0027.docx
09.03.2018 vyzva-revize_zarizeni_s_obsahem_sklenikovych_plynu2.pdf

Zajištění pravidelných revizí vyhrazených plynových zařízení v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 220 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy-plynova_zarizeni-cenova_kalkulace_0031.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila13.docx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy-smlouva_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_vyhrazenych_plynovych_zarizeni1.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_00214.docx
09.03.2018 vyzva_-_revize_plynovych_zarizeni1.pdf

Revize požárních klapek a požárního větrání

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 960 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila11.docx
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_pozarni_klapky_a_vetrani-cenova_kalkulace_003.xlsx
09.03.2018 priloha_c.1_navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_pozarnich_klapek_a_pozarniho_vetrani.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_00212.docx
09.03.2018 vyzva_-_revize_pozarnich_klapek_a_pozarniho_vetrani.pdf

Zajištění pravidelných revizí požárních ucpávek v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 200 000 Kč
   
Aktuální informace
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_pozarni_ucpavky-cenova_kalkulace_0041.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila10.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_00211.docx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy_navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_pozarnich_ucpavek1.docx
09.03.2018 vyzva-revize_pozarnich_ucpavek1.pdf

Zajištění pravidelných revizí záchytného systému na střeše v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 48 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_-zachytny_system_na_strese-cenova_kalkulace.xlsx
09.03.2018 priloha_c.1_vyzvy_-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_zachytneho_systemu_na_strese.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0028.docx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila7.docx
09.03.2018 vyzva-revize_zachytneho_systemu_na_strese.pdf

Zajištění pravidelných revizí spalinových cest v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 48 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
27.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_spalinove_cesty-cenova_kalkulace_005.xlsx
27.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila.docx
27.03.2018 priloha_c.1_-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_spalinovych_cest.docx
27.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_002.docx
27.03.2018 vyzva-revize_spalinovych_cest.pdf

Zajištění pravidelných revizí vyhrazených zdvihacích zařízení (výtahů) v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 150 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila.docx
09.03.2018 priloha_c.1_-navrh_smlouvy_vyhrazena_zdvihaci_zarizeni.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0024.docx
09.03.2018 vyzva-revize_zdvihacich_zarizeni1.pdf

Zajištění pravidelného autorizovaného měření emisí v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 160 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy_mereni_emisi-cenova_kalkulace_006.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila3.docx
09.03.2018 priloha_c.1-navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelneho_autorizovaneho_mereni_emisi.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0022.docx
09.03.2018 vyzva-autorizovane_mereni_emisi1.pdf
   
Dodatečné informace
09.03.2018 vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c.-1.pdf

Zajištění pravidelných revizí kotlů v centru Biocev

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 26.03.2018 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 300 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
09.03.2018 priloha_c.1_smlouvy-kotle-cenova_kalkulace.xlsx
09.03.2018 priloha_c.3_projektova_dokumentace_prislusna_cast_dila1.docx
09.03.2018 priloha_c.2-cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_0021.docx
09.03.2018 priloha_c.1_navrh_smlouvy_o_zajisteni_pravidelnych_revizi_kotlu.docx
09.03.2018 vyzva-revize_kotlu.pdf

Dodávky kapalného oxidu uhličitého

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 21.12.2017 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 360 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
13.12.2017 cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladni-zpusobilosti.docx
13.12.2017 zavazny-vzorovy-text-ramcove-kupni-dohody-vcetne-priloh.doc
13.12.2017 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
   
Dodatečné informace
19.12.2017 zmena-casu-otevirani-nabidek.pdf

Zajišťování provozu, poskytování servisu a provádění revizí v centru BIOCEV

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 21.11.2017 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 54 596 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast1.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast7.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast8.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast2.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast3.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast4.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast9.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast10.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast5.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast6.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast11.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast12.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast13.docx
16.10.2017 navrh_smlouvy_cast14.docx
16.10.2017 priloha_c._1_zd_cp.docx
16.10.2017 ramec_pro_poskytovani_cinnosti_projektova_dokumentace.pdf
16.10.2017 smlouva_cast2_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast3_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast5_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast6_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast4_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast7_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast8_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast9_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast10_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast1_manual.docx
16.10.2017 smlouva_cast11_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast12_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast13_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast14_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 smlouva_cast1_cenova_kalkulace.xlsx
16.10.2017 zadavaci_dokumentace.pdf
   
Dodatečné informace
25.10.2017 vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c_1.pdf
10.11.2017 vysvetleni-zadavaci-dokuemntace-c_2.pdf

Výzva k veřejné soutěži o nejlepší nabídku – Nájem prostor

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 04.09.2017 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 809 600 Kč
   
Zadávací dokumentace
21.08.2017 priloha-c.-2-vyzvy-vyzvy_cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladni-zpusobilosti.docx
21.08.2017 priloha-c.-1-najemni-smlouvy-vypis-z-katastru-nemovitosti-pro-lv-c.-2157-k.-u.-vestec-u-prahy.pdf
21.08.2017 priloha-c.-5-najemni-smlouvy-kolaudacni-souhlas-ze-dne-8.-12.-2015.pdf
21.08.2017 vyzva-k-verejne-soutezi-o-nejvhodnejsi-nabidku-k-podpisu.pdf
21.08.2017 priloha-c.-4-najemni-smlouvy-kolaudacni-souhlas-ze-dne-22.-9.-2015.pdf
21.08.2017 zavazny-vzorovy-text-najemni-smlouvy-vcetne-priloh.docx

Dodávka kapalného dusíku

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 14.07.2017 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 735 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
22.06.2017 cestne_prohlaseni_o_splneni_zakladni_zpusobilosti_1.docx
22.06.2017 ramcova-kupni-dohoda.docx
22.06.2017 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
   
Ostatní dokumenty
19.07.2017 siad_rks_dodavky-kapalneho-dusiku.pdf
   
Dodatečné informace
22.06.2017 dodatecne-vysvetleni-zadavacich-podminek_c1_additional-information_signed.pdf

Zajištění pravidelných revizí plynových hasicích zařízení v serverovnách

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 02.05.2017 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 120 000 Kč
   
Aktuální informace
15.06.2017 bsts.pdf
   
Zadávací dokumentace
21.04.2017 priloha-c.-2-smlouvy_cenova-kalkulace.xls
21.04.2017 priloha-c.-1-smlouvy_specifikace-podminek-plneni.pdf
21.04.2017 priloha-c.-1-vyzvy_cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladni-zpusobilosti.docx
21.04.2017 priloha-c.-2-vyzvy_navrh_smlouvy.docx
21.04.2017 vyzva-k-podani-nabidky.pdf

Rámcová kupní smlouva na nákup filtrů do vzduchotechnických jednotek

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 03.04.2017 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 450 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
10.03.2017 vyzva-k-podani-nabidek.pdf
10.03.2017 priloha-c.-1-smlouvy_kalkulace_ceny.xlsx
10.03.2017 priloha-c.-2-smlouvy_technicka_zprava.pdf
10.03.2017 ramcova_kupni_smlouva.doc
10.03.2017 vzor_cestne_prohlaseni.docx
   
Dodatečné informace
20.03.2017 priloha-c.-1-smlouvy_kalkulace_ceny_aktualizace.xlsx
20.03.2017 dodatecne-informace-c.1.pdf

„Nákup a implementace zálohovacího software pro zálohování provozních dat serverových systémů provozovaných ve virtuálním prostředí“

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 16.12.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Užší
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 450 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
08.12.2016 vyzva_k_podani_nabidek.pdf
08.12.2016 priloha-c.-1-kupni-smlouvy-technicka-specifikace.docx
08.12.2016 navrh_kupni_smlouvy.docx
08.12.2016 cestne_prohlaseni1.docx

Poskytování služeb údržby zeleně a údržby veškerých areálových komunikací a parkovišť v období od 1.11. do 31.3.

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 19.12.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 850 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
08.12.2016 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
08.12.2016 smlouva_o_poskytnuti_sluzeb_udrzby.doc
08.12.2016 priloha_c_2_smlouvy.xlsx
08.02.2016 cestne_prohlaseni.docx

„Nákup prvků datové sítě a softwaru pro posílení a zabezpečení síťových kapacit LAN“

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 02.12.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 000 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
25.11.2016 1613_vzor-smlouvy.docx
25.11.2016 vyzva-1613.pdf

Nákup a implementace systémového řešení pro ukládání, archivování a vyhodnocování provozních systémových událostí (logů) – SIEM a vulnerability managementu, včetně technické podpory

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 30.11.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 950 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
22.11.2016 zavazny-vzorovy-text-smlouvy-vcetne-priloh.docx
22.11.2016 vzor-cestneho_prohlaseni.docx

Externí audit projektu Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci – BIOCEV

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 25.10.2016 09:30
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 199 999 Kč
   
Zadávací dokumentace
10.10.2016 cestne-prohlaseni.docx
10.10.2016 smlouva-o-poskytnuti-sluzeb-auditu.doc
   
Dodatečné informace
17.10.2016 dodatecne-informace-c.-1.pdf

Likvidace odpadů

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 07.10.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 000 000 Kč
   
Aktuální informace
26.09.2016 priloha-c.-3-smlouvy_cenova-kalkulace.xlsx
26.09.2016 smlouva-o-poskytnuti-sluzeb.docx
26.09.2016 cestne-prohlaseni.docx
26.09.2016 vyzva_likvidace-odpadu.pdf
   
Dodatečné informace
04.10.2016 dodatecne-informace_c1_additional-information.zip

“Dodávky kapalného oxidu uhličitého_opakované řízení”

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 07.10.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 500 000 Kč
   
Aktuální informace
26.09.2016 vyzva-k-podani-nabidky1.pdf
26.09.2016 co2_cp1.docx
26.09.2016 co2_rs1.doc

Zajištění servisu slaboproudých a bezpečnostních systémů

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 19.09.2016 14:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 505 600 Kč
   
Aktuální informace
09.09.2016 vyzva-k-podani-nabidky.pdf
09.09.2016 priloha-c.-1-vyzvy_cestne-prohlaseni.docx
09.09.2016 priloha_c._2_servisni-smlouvy-cenova_kalkulace.xls
09.09.2016 servisni_smlouva.doc

Dodávka kapalného oxidu uhličitého

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 15.09.2016 13:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 350 000 Kč
   
Aktuální informace
01.09.2016 co2_cp.docx
01.09.2016 co2_rs.doc
01.09.2016 dodatecne-informace_c1_additional-information.pdf
13.09.2016 co2-_vyzva.pdf
26.09.2016 rozhodnuti-a-oznameni-o-zruseni-vzmr.pdf

Komplexní úklidové služby

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 11.10.2016 11:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 16 000 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
15.07.2016 696531-cast2-zd-specifikace-pravidelnych-uklidovych-sluzeb.pdf
15.07.2016 696573-cast3-zd-navrh-ramcove-smlouvy.docx
15.07.2016 696532-cast3-zd-navrh-ramcove-smlouvy.pdf
15.07.2016 696530-vestnik_verejnych_zakazek_-_ministerstvo_pro_mistni_rozvoj.pdf

Poskytování údržbářských, opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací v rámci Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 19.08.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 5 000 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
27.07.2016 priloha-c-1-ramcove-smlouvy_polozkovy-rozpocet.xlsx
27.07.2016 navrh-ramcove-smlouvy.pdf
27.07.2016 zadavaci-dokumentace.pdf

Gastroprovoz BIOCEV – Technologické vybavení

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 13.09.2016 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 8 251 352 Kč
   
Zadávací dokumentace
28.07.2016 cast-3-zadavacich-podminek__vzorova_smlouva.doc
28.07.2016 cast-1-zadavacich-podminek_zadavaci-dokumentace-002.pdf
28.07.2016 cast-2-zadavacich-podminek__projektova_dokumentace_a_vykaz_vymer.zip

Vybudování vnitřního DAS pokrytí signálem GSM hlavní budovy SO-001

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 08.02.2016 14:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 950 000 Kč
   
Aktuální informace
04.08.2016 rozhodnuti-a-oznameni-o-zruseni-vzmr.pdf
05.02.2016 1604_di_1_signed.pdf
   
Zadávací dokumentace
27.01.2016 1604_priloha_4.xlsx
27.01.2016 1604_sod.docx
   
Dodatečné informace
05.02.2016 1604_di_1_signed.pdf

Překlady a korektury vybraných dokumentů centra BOICEV

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 21.01.2016 12:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 200 000 Kč
   
Aktuální informace
18.01.2016 1602_di_1.pdf
   
Dodatečné informace
18.01.2016 1602_di_1.pdf

Poskytování hlasových služeb II

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 03.01.2015 11:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 950 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
23.10.2015 176_priloha_3_vv.xls
23.10.2015 176_smlouva_poskytovani_hlasovych_sluzeb.docx
23.10.2015 176_priloha_5_smlouvy_akceptacni_protokol.xls

Vakuová pícka

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 16.10.2015 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 100 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
05.10.2015 172_cestne_prohlaseni.docx
05.10.2015 172_ks.doc
05.10.2015 172_vyzva.pdf

Poskytování hlasových služeb

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 05.10.2015 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 950 000 Kč
   
Aktuální informace
23.09.2015 168_di_1.zip
29.09.2015 168_di_2.pdf
   
Zadávací dokumentace
17.09.2015 168_priloha_2_smlouva.docx
17.09.2015 168_priloha_3_vv.xls
17.09.2015 168_priloha_4_technicka_specifikace.pdf
   
Dodatečné informace
23.09.2015 168_di_1.zip
29.09.2015 168_di_2.pdf

Likvidace odpadů

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 07.10.2015 11:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 900 000 Kč
   
Aktuální informace
29.09.2015 169_di_1.pdf
   
Zadávací dokumentace
23.09.2015 169_priloha_3_smlouvy_cenova_kalkulace.xlsx
23.09.2015 169_smlouva_o_poskytnuti_sluzeb_v_ramc_likvidace_odpadu.docx
23.09.2015 169_vyzva.pdf
   
Dodatečné informace
31.03.2018 169_di_1.pdf

Vypracování znaleckých posudků II

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Služby
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 08.10.2015 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 190 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
31.03.2018 170_sod.doc
31.03.2018 170_vyzva.pdf

Tiskové řešení II

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 05.10.2015 11:00
Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní
Typ podle předpokládané hodnoty Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 5 000 000 Kč
   
Aktuální informace
18.09.2015 167_kalkulacni_tabulka.xlsx
18.09.2015 167_vyzva.pdf
18.09.2015 167_technicka_dokumentace_a_specifikace.pdf
18.09.2015 167_ks.zip
   
Ostatní dokumenty
20.11.2015 167_pisemna_zprava.pdf

Dodávka diety pro laboratorní zvířata

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 30.09.2015 11:00
Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní
Typ podle předpokládané hodnoty Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 2 900 000 Kč
   
Aktuální informace
10.09.2015 165_di_1.zip
11.09.2015 165_di_2.pdf
16.09.2015 165_di_3.pdf
   
Zadávací dokumentace
31.03.2018 165_rs.zip
31.03.2018 165_vyzva.pdf
   
Ostatní dokumenty
19.11.2015 165_pisemna_zprava.pdf
   
Dodatečné informace
10.09.2015 165_di_1.zip
11.09.2015 165_di_2.pdf
16.09.2015 165_di_3.pdf

Dodávka podestýlky pro laboratorní zvířata

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 30.09.2015 09:30
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 290 000 Kč
   
Aktuální informace
16.09.2015 164_di_1.zip
   
Zadávací dokumentace
14.09.2015 164_model_framework_agreement.doc
14.09.2015 164_vzor_rs.doc
14.09.2015 164_vyzva_cz_signed.pdf
14.09.2015 164_invitation_eng_signed.pdf
   
Dodatečné informace
16.09.2015 164_di_1.zip

Chladničky a mrazničky

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 23.09.2015 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 613 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
04.09.2015 166_vzor_cestneho_prohlaseni.docx
04.09.2015 166_ks_cast_1.docx
04.09.2015 166_ks_cast_2.doc
04.09.2015 166_vyzva.pdf
   
Dodatečné informace
16.09.2015 166_di_1.pdf

Analytický software pro pokročilou analýzu histologických preparátů

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 15.09.2015 09:45
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 920 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
01.09.2015 163_cestne_prohlaseni.docx
01.09.2015 163_licencni_smlouva.doc
01.09.2015 163_vyzva.pdf

Tiskové řešení

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 06.08.2015 09:00
Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní
Typ podle předpokládané hodnoty Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 5 000 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
20.07.2015 66_zd_kalkulacni_tabulka.xlsx
20.07.2015 66_zd_technicka_dokumentace_a_-specifikace.pdf
20.07.2015 66_ks.pdf
20.07.2015 66_vyzva.pdf
   
Ostatní dokumenty
10.08.2015 66_pisemna_zprava.pdf
   
Dodatečné informace
23.07.2015 66_di_1.pdf
29.07.2015 66_di_2.pdf

Sestava přístrojů umožňujících současné snímání elektrických a fluorescenčních signálů z živých buněk II.

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 03.08.2015 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 10 928 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
12.06.2015 150_oduvodneni_vz.pdf
15.06.2015 150_ks.zip
   
Ostatní dokumenty
26.08.2015 150_pisemna_zprava.pdf

Laminární boxy III

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 31.07.2015 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 550 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
04.06.2015 152_ks_cast_1.zip
04.06.2015 152_ks_cast_2.zip
05.06.2015 152_oduvodneni_vz.pdf
   
Ostatní dokumenty
29.09.2015 152_pisemna_zprava.pdf
   
Dodatečné informace
08.06.2015 152_di_1.pdf

Ostatní laboratorní vybavení 2 – opakované řízení

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 29.07.2015 10:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 178 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
08.06.2015 154_zd.pdf
08.06.2015 154_ks.zip
11.06.2015 154_oduvodneni_vz.pdf
   
Ostatní dokumenty
11.09.2015 154_pisemna_zpava.pdf

Centrifugy II

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 29.07.2015 11:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 3 218 500 Kč
   
Zadávací dokumentace
08.06.2015 153_ks_cast_1.zip
08.06.2015 153_ks_cast_2.zip
11.06.2015 153_oduvodneni_vz.pdf
   
Ostatní dokumenty
15.09.2015 153_pisemna_zprava.pdf

Mikroskopy II

Základní informace o veřejné zakázce
Předmět VZ Dodávky
Termín pro podání nabídky / žádosti o účast v užším řízení 27.07.2015 11:00
Druh zadávacího řízení Otevřené
Typ podle předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH 1 105 000 Kč
   
Zadávací dokumentace
03.06.2015 151_zd.pdf
03.06.2015 151_ks_cast_1.zip
03.06.2015 151_ks_cast_3.zip
03.06.2015 151_ks_cast_2.zip
03.06.2015 151_ks_cast_4.zip
03.06.2015 151_ks_cast_5.zip
03.06.2015 151_oduvodneni_vz.pdf
   
Ostatní dokumenty
01.10.2015 151_pisemna_zprava.pdf