Přípravna médií a umývárna

Přípravna médií a umývárna

RNDr. Miroslava Alblová, Ph.D.

RNDr. Miroslava Alblová, Ph.D. — Vedoucí laboratoře

Biotechnologický ústav AV ČR

O nás

Chod umývárny zajišťuje Richard Kyselý, chod médií zajišťuje facilita Produkce proteinů CMS BTÚ. Servisní jednotka umývárny nabízí mytí laboratorního skla a plastů, zajišťuje centrální praní pracovních oděvů, dekontaminaci GMO odpadů a likvidaci nebezpečných látek.

Servisní jednotka přípravny médií nabízí přípravu kultivačních médií a roztoků pro tkáňové kultury, přípravu bakteriologických médií či misek a přípravu roztoků míchaných dle přání zákazníka „na míru“. Dále pak tato jednotka nabízí parní sterilizaci roztoků a parní či horkovzdušnou sterilizaci materiálu a zajišťuje dodávky suchého ledu.

Obě servisní jednotky jsou umístěny v suterénu hlavní budovy SO 001  – 1PP. Prostor je rozdělen na dvě části – ve zkratce pro uživatele na chodbu “špinavou” – kde se odkládá špinavé sklo, prádlo, odpady k dekontaminaci atd… a na část “čistou”, kde se umyté sklo, sterilní zabalené věci, čisté prádlo atd… opět předává uživatelům.

Ceník služeb poskytujeme na vyžádání.

Aktuality

Vybavení

Horkovzdušný sterilizátor VENTICELL

Horkovzdušné sterilizátory VENTICELL 707 - Komfort

Horkovzdušné sterilizátory VENTICELL 707 - Komfort

přesná a rychlá laboratorní sušárna

 • objem komory 707 litrů
 • teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C / 300 °C
 • patentovaný systém nucené cirkulace vzduchu v komoře zaručuje homogenní rozložení teploty ve všech procesech sušení, ohřívání a sterilizace materiálů v laboratořích
 • vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a krátké časy vyrovnání teploty v komoře po otevření dveří větší rychlost a přesnost všech postupů temperování zajišťuje ekonomičnost provozu, vhodné zejména pro materiály s vysokou vlhkostí, pro náročné a přesné testy a procesy
 • komfortní provedení s víceprocesorovým řídicím systém Fuzzy-Logic, ovládací prvky umístěny na fóliové klávesnici, informace o procesu zobrazovány na LCD displeji
 • široký výběr volitelného vybavení a příslušenství
 • výstup pro připojení tiskárny nebo PC
 • možnost validace (IQ , OQ)

Mycí a desinfekční automat MIELE

Mycí a desinfekční automat MIELE PG8528 EL AV včetně košového vybavení

Mycí a desinfekční automat MIELE PG8528 EL AV včetně košového vybavení

Velkokapacitní prokládací (jedna strana špinavá, druhá čistá) mycí a dezinfekční automat PG 8528  je určen pro centralizované mytí laboratorního skla. Automat je doplněn systémem zavážecích a vyvážecích pásů pro snadnější obsluhu a množstvím košového vybavení pro mytí běžného laboratorního skla.

Přístroj je vyroben z nerezové oceli.  Má dvojitou izolaci pro optimální tepelné a zvukové odizolování.

 

Výbava:

 • mikrofiltr s mřížkou 0,2 mm
 • průtokový měřič pro kontrolu napuštěného množství vody
 • bojler pro předehřívání DEMI-vody (objem bojleru 30 l)
 • kontrola mycího prostoru
 • kontrola dávkovaného objemu
 • integrované měření vodivosti
 • elektrické zamykání dveří
 • vypínač při špičkovém zatížení
 • senzorika pro automatické rozpoznání vozíku
 • zajištění proti výpadku programu
 • 2 redundantní snímače pro regulaci teploty a kontrolu
 • rozsáhlá bezpečnostní zařízení podle EN ISO 15883
 • přístup pro měření
 • hlavní vypínač na nečisté straně
 • volitelně: přístroj s plně prosklenými dveřmi
 • připojovací modul pro pásový dopravník ATB
 • hygienický mycí systém s čerstvou vodou s výměnou vody po každé fázi mytí mytí, dezinfekce a sušení v uzavřeném systému
 • intenzivní venkovní mytí mytých předmětů dvěma ostřikovacími rameny
 • čištění dutých těles systémem pro injektorové mytí
 • 2 výkonná oběhová čerpadla, Qmax. 400/600 l/min
 • 2 integrovaná měchová dávkovací čerpadla pro čisticí a neutralizační prostředek možnost uložení 4 kanystrů o objemu 10 l
 • sušicí agregát/ventilátor v bočním kanálu s nastavením teploty 60-115°C a nastavením času 1-240 min.

Osmomat GONOTEC 3000 Basic

Osmometr OSMOMAT® 3000

Osmometr OSMOMAT® 3000

Osmometr s bodem mrazu od firmy GONOTEC® OSMOMAT 3000 měří celkovou osmolaritu vodných roztoků po jednom vzorku. Přístroj vyžaduje velmi malé objemy vzorků – 50 μl / jeden vzorek.

 

Technika měření:

Celková osmolarita vodných roztoků je stanovena pomocí poměrového měření bodu mrazu čisté vody a roztoků, kde bod mrazu vody je při 0°C a roztok s koncentrací soli 1 Osmol/kg má bod mrazu při -1,858°C.

 

Parametry:

Dispej: 5,7“ LCD dotyková obrazovka

Iniciace kryst. procesu: prostřednictvím špičky s nerezovou jehlou pokrytou ledovými krystaly, které jsou řízeny automaticky

Chlazení: prostřednictvím dvou oddělených peltiérových systémů chlazení s odvádění tepla vzduchem

Ochlazování: elektronická regulace teploty, odchylka < ± 0,1°C

Objem vzorku: 50 μl / jeden vzorek

Doba měření: kolem jedné minuty

Rozlišení: 1 mOsmol/kg H2O

Jednotky: mOsmol/kg H2O

Rozsah: 0 až 3000 mOsmol/kg H2O

Reprodukovatelnost: ≤ ±2 číslice [0..400] mOsmol/kg H2O

≤ ±0,5 [400..1500] mOsmol/kg H2O

≤ ±1,0 [1500..3000] mOsmol/kg H2O

Výstupní porty: DTE RS-232, USB

Okolní teplota: 10°C až 35°C

Parní sterilizátory STERIVAP HP IL

Parní sterilizátory STERIVAP HP IL 9618

Parní sterilizátory STERIVAP HP IL 9618

Parní sterilizátory sloužící k dezinfekci, sterilizaci a dekontaminaci materiálu.

STERIVAP HP IL je zástupcem nové generace velkých parních sterilizátorů,  vhodný pro oblast mikrobiologie, molekulární biologie, biotechnologie a dekontaminace odpadu s objemem komory 148–1490 litrů. Parní sterilizátor je určen pro sterilizaci pevných předmětů bez obsahu kapalin, sterilizaci kapalin – roztoků, kultivačních a varných půd, suspenzí a emulzí, tekutých lékových forem; parní dekontaminaci.

 • velký, barevný, vyklápěcí ovládací panel „touch-screen“ 12“ s maximálním komfortem obsluhy a servisu
 • dvoustupňová, vysoce výkonná, vodokružná vývěva pro krátké časy šarží, rychlý a přesný průběh cyklů
 • dvouprocesorové řízení dvěma nezávislými systémy „Master – Slave“ pro rychlý a přesný průběh cyklů
 • unikátní, patentovaný, dvoukomorový plášť komory s nezávislým a stabilním předehřevem pro ekonomický provoz a nízkou spotřebou médií
 • přístroj zhotoven z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně pevné, dělené kostry pro dlouhodobou životnost a spolehlivost

Úprava vody - Milli Q A+

Úprava vody – MILLI Q reference A+

Úprava vody – MILLI Q reference A+

MILLI Q reference A+  od firmy Millipore - systém na přípravu ultračisté vody (se zaměřením na kontaminace nežádoucí např. pro HPLC, molekulární biologii,  ICP-MS atd). Systém měří velmi přesně rezistivitu kompenzovanou na 25°C. Obsahuje vestavěný TOC monitor s detekčním limitem 1-199 ppb pro přesné měření organických látek.

Systém Milli-Q využívá 3-stupňový purifikační proces:

 • purifikační model Q-Gard je přizpůsoben zdroji předčištěné vody.
 • purifikační model Quantum odstraňuje anorganické a organické kontaminace pod prahovou úroveň.
 • Finální purifikace ultračisté vody pomocí 0,22 µm membránového filtru Biopack

Systém dále obsahuje doplňková vybavení pro dosažení optimálni kvality ultračisté vody: UV fotooxidaci - Fotooxidační proces (UV pri 254 a 185 nm) zajisťuje efektivní destrukci organických molekul a redukuje hladinu hladiny TOC pod 5 ppb

Parametry dodávané ultračisté vody: rezistence – 18,2 MΩcm, TOC – 3ppb