Zobrazovací metody

Zobrazovací metody

Mgr. Aleš Benda, Ph.D.

Mgr. Aleš Benda, Ph.D. — Vedoucí laboratoře

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Servisní laboratoř Zobrazovací metody pokrývá tři základní oblasti – optickou (fluorescenční) mikroskopii, elektronovou mikroskopii a průtokovou cytometrii. Nabízíme našim uživatelům nejen zacvičení a přístup k pokročilým přístrojům, ale i konzultační služby týkající se optimálního nastavení podmínek experimentu, přípravy vzorku, sběru dat, případně analýzy a interpretace získaných výsledků. Organizujeme také mikroskopické kurzy.

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách laboratoře.

 

Servisní laboratoř Zobrazovací metody je součástí infrastruktury Czech-Bioimaging, která poskytuje otevřený přístup k široké škále zobrazovacích technik a expertíze nejen pro vědce v České republice.

Servisní laboratoř Zobrazovací metody tvoří část pražského uzlu celoevropské zobrazovací infrastruktury Euro-BioImaging, která poskytuje otevřený přístup, servis a školení k široké škále biologických a medicínskych zobrazovacích metod.

Aktuality