Delegace členských států EU, zástupců Rady EU a MŠMT navštívila výzkumné infrastruktury v centru BIOCEV
Služby — 23.08.2022

Zobrazovací metody

Delegace členských států EU, zástupců Rady EU a MŠMT navštívila výzkumné infrastruktury v centru BIOCEV

21. července 2022 navštívila centrum BIOCEV, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy, delegace zástupců Rady EU a MŠMT. Cílem bylo představit velké výzkumné infrastruktury a jejich potenciál pro spolupráci při řešení globálních výzev.  

Výzkumná infrastruktura je jedinečné zařízení nezbytné pro komplexní výzkum s vysokou finanční a technologickou náročností. Formou otevřeného přístupu poskytuje vědecké komunitě výzkumné služby. Vědci tak mají příležitost využívat nejmodernější přístroje a expertízu, kterou nemají dostupnou na svých mateřských pracovištích.

Velké výzkumné infrastruktury umístěné v BIOCEV, jmenovitě České centrum pro fenogenomiku (CCP), Czech-BioImaging a Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii (CIISB), jsou plně integrovány do pan-evropských infrastruktur Infrafrontier, Euro-BioImaging a INSTRUCT.

„Jednou z hlavních priorit českého předsednictví v oblasti výzkumu a inovací je posílení spolupráce regionálních, národních i evropských výzkumných infrastruktur pro řešení společenských, environmentálních a ekonomických výzev. Naší prioritou by nemělo být jen zajištění udržitelnosti infrastruktur v této nelehké době,  ale vytvářet a udržovat evropské výzkumné společenství na špičce celosvětového výzkumu," uvádí Radislav Sedláček, ředitel CCP, současný člen a bývalý předseda Strategické pracovní skupiny pro zdraví a potraviny Evropského strategického fóra výzkumných infrastruktur (ESFRI).

Velké výzkumné infrastruktury v BIOCEV

„Centrum BIOCEV vzniklo s výraznou podporou EU. Jsem velice rád, že dnes můžeme významným zástupcům členských států i Rady EU prezentovat úspěšné zapojení našich laboratoří do výzkumných infrastruktur, což zvyšuje úroveň jejich expertízy, efektivity a posiluje i jejich význam a důležitost v rámci mezinárodního výzkumného prostoru,“ říká profesor Pavel Martásek, vědecký ředitel centra BIOCEV.

Pavel Martásek
Radislav Sedláček

CCP při Ústavu molekulární genetiky AV ČR v centru BIOCEV je velká výzkumná infrastruktura, která v rámci celosvětového konsorcia vede úsilí pro popsání funkcí všech savčích genů. To je základem pro pochopení vzniku lidských chorob, jejich léčby a nově i pro tzv. přesnou medicínu v podobě genové terapie.

Tento globální cíl se daří uskutečňovat pomocí unikátního spojení genetického inženýrství a standardizované komplexní charakterizace modelů nemocí (fenotypizace) na úrovni celého organismu. Mezi jeho významné úspěchy patří vytvoření unikátních myších modelů, sloužících pro vývoj léčiv a terapeutických postupů proti covid-19, onkologickým onemocněním a vzácným chorobám.

CCP také reagovalo na pandemickou situaci a vybudovalo novou jedinečnou BSL3 laboratoř pro analýzu infekcí v organismu, která bude nejmodernější v ČR. Od ledna 2022 je CCP koordinátorem výzkumného programu „Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob“ Strategie AV21.

CIISB je výzkumná infrastruktura sdílených laboratoří provozovaných v rámci BIOCEV a brněnského CEITEC. CIISB nabízí expertízu a přístup k technologiím využívaným v oblasti integrativních metod strukturní analýzy biologicky důležitých buněčných komponent a makromolekul na různých úrovních rozlišení, a to od atomové až po buněčnou.

"Úspěch CIISB spočívá v naplňování hlavní výzvy oboru strukturní biologie - soustředění náročných technologií a expertů v jednotlivých technikách, poskytování komplexních služeb výzkumným pracovníkům, a to vše v udržitelném rámci v českém a evropském výzkumném prostoru,“ zdůrazňuje Jan Dohnálek, vedoucí Centra Molekulární Struktury a představitel CIISB a Instruct-ERIC v centru BIOCEV.

Národní výzkumná infrastruktura pro biologické a lékařské zobrazování Czech-BioImaging je v centru BIOCEV zastoupena servisní laboratoří zobrazovacích metod (IMCF) Přírodovědecké fakulty UK. IMCF poskytuje komplexní služby v oblasti světelné a elektronové mikroskopie, od návrhu experimentů přes přípravu vzorků, snímání na nejmodernějším vybavení, až po datovou analýzu obrazových dat.

„Sdílení expertízy a praktických zkušeností s nejlepšími mikroskopickými laboratořemi v rámci evropské infrastruktury Euro-BioImaging nám umožňuje nabízet nejen českým vědcům nejnovější zobrazovací technologie a přispívat tak významnou měrou ke konkurenceschopnosti české vědy,“ zmiňuje přínos zapojení do evropských infrastruktur Aleš Benda, vedoucí IMCF a zástupce Pražského nódu Euro-BioImaging. „Díky bouřlivému technologickému rozvoji umožňují inovativní zobrazovací technologie pozorovat dosud skryté životní procesy v buňkách, tkáních a celých organismech. Zobrazování se tak stalo jedním z hlavních hnacích motorů výzkumu v biologických a medicínských oborech,“ dodává Aleš Benda.

Aleš Benda
Jan Dohnálek

Centrum BIOCEV je společné výzkumné pracoviště šesti ústavů Akademie věd a dvou fakult Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy. Cílem více než 500 vědců a studentů z celého světa je detailní poznání organismů na molekulární úrovni. Jejich poznatky směřují do výzkumu a vývoje nových léčiv a léčebných metod proti závažným zdravotním problémům jako rakovina, diabetes, neplodnost nebo virová onemocnění.

Aktuality