Biomateriály a tkáňové inženýrství
RNDr. Tomáš Etrych, DSc.

RNDr. Tomáš Etrych, DSc. — Vedoucí programu

Biomateriály a tkáňové inženýrství

Vývoj terapeutik, diagnostik a tkáňových náhrad je v programu zajištěn unikátním propojením výzkumu zabývajícího se syntézou a zpracováním nových materiálů s biologickým a lékařským výzkumem využívajícím syntetických nosičů pro cílenou dopravu léčiv a genové informace, lékařskou diagnostiku na molekulární a buněčné úrovni a v kombinaci se specializovanými nebo kmenovými buňkami pro regeneraci a rekonstrukci tkání a orgánů lidského těla. Cílem základního výzkumu je nalezení souvislostí mezi chemickou kompozicí a morfologií vyvíjených typů biomateriálů a jejich biologickou aktivitou, včetně získání poznatků o zúčastněných molekulárních biologických procesech a úloze kmenových buněk při vzniku a regeneraci tkání.

Plánované výstupy zahrnují: bioarteficiální náhrady cév, srdečních chlopní, chrupavek a kostí, skelety pro regeneraci poškozené míchy, systémy umožňující cílenou dopravu léčiv, diagnostik a jejich kombinací při léčbě a diagnostice nádorových a kardiovaskulárních onemocnění, biosenzory a proteinové čipy, afinitní nosiče pro separaci a purifikaci biologických tekutin a suspenzí.

Výzkumné projekty

01

Polymerní a koloidní immunoterapeutika

Ing. Richard Laga, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
02

Bioarteficiální struktury pro náhradu a regeneraci poškozených tkání

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. Fyziologický ústav AV ČR
03

Využití kmenových buněk a biomateriálů v buněčné terapii

Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR
04

Kmenové buňky v epidermis a jejich užití v buněčné terapii

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
05

Laboratoř čistých prostor

RNDr. Jakub Širc, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Biomateriály a tkáňové inženýrství

Kontakt

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha 6-Břevnov
+420 296 809 111
www.imc.cas.cz
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
+420 241 062 424
www.fgu.cas.cz