Strukturní biologie a proteinové inženýrství
prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc

prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc — Vedoucí programu

Biotechnologický ústav AV ČR

Strukturní biologie a proteinové inženýrství

Hlavním cílem programu je výzkum nových biotechnologicky, diagnosticky a lékařsky důležitých biomolekul, proteinů a nukleových kyselin a jejich konstrukce nejmodernějšími technikami molekulární biologie a proteinového inženýrství. Strukturu a vlastnosti zkoumaných látek analyzujeme komplexními biofyzikálními metodami, například pomocí hmotnostní spektrometrie a krystalografie. Pochopení struktur studovaných biomolekul a jejich vzájemného působení nám pomáhá modifikovat je tak, aby se zvyšoval jejich žádoucí účinek a aby mohly být použity pro diagnostiku nemocí, jako léčiva, či jako pokročilé materiály.

Cíle výzkumného programu:

  • Stanovení nových 3D struktur a charakterizace biofyzikálních vlastností biologicky důležitých proteinů a popis vztahů mezi jejich strukturou a aktivitou
  • Konstrukce a příprava nových proteinů, vyvinutých pro specifickou vazbu na biotechnologicky, diagnosticky a/nebo lékařsky důležité molekuly
  • Modifikace studovaných enzymů, která vede ke zlepšení jejich funkce, např. zvýšená teplotní stabilita nebo enzymatická účinnost
  • Vývoj nových metod hmotnostní spektrometrie, použití těchto metod k určení strukturních a topologických vlastností biomolekulárních systémů
  • Vysvětlení specificity interakce proteinů a DNA na atomové a submolekulární úrovni a modifikace proteinů a / nebo DNA molekul, ovlivňující specificitu jejich interakce
  • Bioinformatické nástroje a odborné znalosti k analýze sekvenčních a strukturních rysů studovaných biomolekul

 

Aplikační potenciál

Program otevírá významné možnosti pro aplikační výstupy. Například nově vyvinuté rekombinantní proteiny vážící se s vysokou účinností na jiné biomolekuly mohou působit jako nová léčiva proti autoimunitním onemocněním, virovým infekcím nebo rakovině, nebo mohou pomoci tyto choroby diagnostikovat. Přírodní látky budou modifikovány tak, aby působily jako antibiotika. Strukturní studium enzymů může být využitelné při zpracování odpadů, v „zelené“ energetice (biologické články), nebo při biotechnologickém zpracování potravin. Část programu, která je zaměřena na rozvoj robustních a citlivých metod hmotnostní spektrometrie k charakterizaci strukturních a topologických vlastností proteinů, umožní rychlou identifikaci a validaci biologických léčiv.

Výzkumné projekty

01

Dynamika biologických procesů

Gustavo Fuertes Vives Biotechnologický ústav AV ČR
02

Strukturní biologie signálních proteinů

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR
03

Struktura lékařsky a biotechnologicky důležitých enzymů

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
04

Identifikace molekulárních cílů rakovinných léčiv

RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
05

Výzkum přírodních látek: struktura a funkce

Mgr. Gabriela Balíková-Novotná, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
06

Intermolekulární rozpoznávání proteinů a nukleových kyselin

prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc Biotechnologický ústav AV ČR
07

Charakterizace proteinové struktury pokročilou hmotnostní spektrometrií

RNDr. Petr Novák, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR
08

Výzkum a vývoj vysoce afinitních vazebných proteinů

RNDr. Petr Malý, CSc. Biotechnologický ústav AV ČR
09

Strukturní bioinformatika proteinů

Ing. Jiří Černý, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
10

Strukturní proteiny a jejich komplexy

RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
Strukturní biologie a proteinové inženýrství

Kontakt

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. (BIOCEV)
Průmyslová 595
252 50 Vestec
Česká republika