Vývoj léčebných a diagnostických postupů
Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. — Vedoucí programu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

Cílem programu je objasnění molekulárních mechanismů závažných onemocnění, která ve svém součtu představují významný zdravotnický problém. Pochopení normálních a k onemocnění vedoucích mechanismů na úrovni molekulární, buněčné i orgánové je klíčem k účinné prevenci, zavedení nových diagnostických postupů, návrhu nového léčebného zásahu či změně stávajícího léčebného algoritmu.

 

Výzkumný program zahrnuje spektrum projektů, které od reprodukční medicíny přes komplikace diabetu, autoimunitní a vybraná nádorová onemocnění, vrozené vady metabolismu až po studium patologie hemu a účinku nedostatku či nadbytku plynných signálních molekul směřují ke zlepšení diagnostiky a získání údajů využitelných pro návrh nových druhů léčby. Pro realizaci programu budou využívány soudobé možnosti studia signálních a regulačních drah buňky na různých úrovních, jejichž poznávání významným způsobem posunuje naše chápání dynamiky chorobného stavu.

Program má výrazný aplikační potenciál zejména v medicíně. Poznání preventivních možností ovlivní zdraví a kvalitu života velkých skupin v populaci. Do současné klinické praxe přímo zasáhnou nové diagnostické postupy s odhalením nové generace biomarkerů, s přípravou nově navržených diagnostických kitů a s určitým časovým odstupem i návrh nových léčebných prostředků. Budoucnost léčebných zásahů je v personalizované léčbě, aplikační výstupy výzkumného programu tuto cestu jednoznačně akcentují.

Výzkumné projekty

01

Reprodukční biologie

RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
02

Molekulární terapie nádorů

prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. Biotechnologický ústav AV ČR
03

Molekulární patogenetika

RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
04

Expresní profilování na úrovni jedné buňky

prof. Dr. Mikael Kubista, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
05

Metabolismus železa nádorových buněk

Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
06

Genetická a molekulární podstata lidských nemocí

Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
07

Klinická proteomika

Doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
08

Struktura a funkce buňky v normě a v patologii – Integrativní biologie a patologie

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
09

Výzkum nádorové biologie lymfomů

doc. MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
10

Metabolismus zdravé tkáně a nádoru s rozlišením na úrovni jednotlivých buněk

Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
Vývoj léčebných a diagnostických postupů

Kontakt

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Česká republika