PhD Program

PhD Program

Mgr. Petr Solil, DiS.

Mgr. Petr Solil, DiS.

O nás

PhD program v centru BIOCEV je součástí postgraduálního studia v oborech biotechnologií a biomedicíny, ve kterém jsou v rámci centra BIOCEV sdruženy laboratoře fakult Univerzity Karlovy (1. lékařské a Přírodovědecké fakulty) a Biotechnologického ústavu AV ČR spolu s laboratořemi dalších pěti ústavů Akademie věd ČR - Ústavu molekulární genetiky, Mikrobiologického ústavu, Fyziologického ústavu, Ústavu experimentální medicíny a Ústavu makromolekulární chemie.

Vědečtí a odborní pracovníci centra BIOCEV kromě výzkumné práce přímo vedou nejen PhD studenty, jichž v současné době pracuje v BIOCEV přes 150, ale podílejí se i na vzdělávání studentů jak bakalářského, tak magisterského studia. Ve více než 50 laboratořích v centru BIOCEV se studenti pod vedením zkušených odborníků učí experimentálním technikám a metodikám vědecké práce s kterými najdou uplatnění v širokém spektru odborné vědecké práce.

Cílem postgraduální výuky je osvojení si nových a detailních znalostí ve zvoleném oboru, ale též získání praktických laboratorních dovedností včetně plánování, provedení a zhodnocení vědeckého pokusu, psaní vědeckých publikací či studentských výzkumných projektů. Podobně důležitým je také učení se prezentace vlastních vědeckých výsledků a v neposlední řadě rozvoj kritického myšlení.

Aktuality

Praktické info

Zájemce o PhD studium v rámci některého z otevřených PhD projektů v centru BIOCEV musí po dohodě se svým možným budoucím školitelem/školitelkou podat formální přihlášku k PhD studiu Biomedicíny (obvykle do konce dubna) a následně pak úspěšně projít přijímacím řízením před PhD komisí (obvykle v průběhu června).

Přijatí uchazeči o PhD studium začínají své studium ve vybraném biomedicínském PhD programu v rámci Přírodovědecké fakulty UK nebo některé z lékařských fakult UK. Třebaže se vybrané obory mohou odlišovat svými specifickými požadavky na studenty, všichni nastupující PhD studenti musí v koordinaci se svým školitelem sestavit individuální studijní plán zahrnující vybrané přednášky, kurzy, prezentace na studentských, případně národních, či mezinárodních konferencích, přípravu a zaslání rukopisů k recenznímu řízení a v neposlední řadě pak absolvování doktorské zkoušky před oborovou komisí.

PhD studium je obvykle 4-leté a je po tuto dobu zčásti financováno PhD stipendiem od příslušné fakulty, zčásti pak zaměstnaneckým kontraktem s pracovištěm školitele, přičemž maximální délka studia je 9 let. Pro úspěšné ukončení PhD studia je nezbytná alespoň jedna prvoautorská publikace v recenzovaném časopise s odpovídajícím impakt faktorem (případně další spoluautorské publikace) a úspěšná obhajoba PhD teze. Konkrétní povinnosti jsou však popsány příslušnými oborovými radami, které organizují jednotlivé studijní obory.

Volné PhD pozice

Nově otevřené pozice pro PhD studenty ve výzkumných laboratořích centra BIOCEV pro akademický rok 2024/2025 jsou přehledně uvedeny níže společně s propojením na detailnější informace o jednotlivých projektech. Ti z vás, kteří by měli zájem o některý či některé z těchto projektů, prosím vyplňte připojený dotazník/aplikační formulář s možným výběrem až třech PhD projektů (vpravo dole na aplikačním formuláři najdete také odkaz na ochranu osobních údajů – GDPR). Vámi vyplněný aplikační formulář bude po zaslání přeposlán zadavatelům vybraných PhD projektů a ti vás následně mohou kontaktovat ohledně detailů projektů a domluvit se na následné formální žádosti o PhD studium k vybranému projektu.

01 Conditions and mechanisms of microbial cell adhesion and biofilm formation on solid surfaces

Conditions and mechanisms of microbial cell adhesion and biofilm formation on solid surfaces

prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
02 Targeting mitochondrial metabolism in glioblastoma

Targeting mitochondrial metabolism in glioblastoma

Mgr. Renata Zobalová, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR
03 Mechanisms of B-cell receptor signal transduction and PI3K/AKT activation in lymphoma

Mechanisms of B-cell receptor signal transduction and PI3K/AKT activation in lymphoma

doc. MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
04 Exploring Mitochondria as Targets in Cancer Development and Therapy

Exploring Mitochondria as Targets in Cancer Development and Therapy

prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. Biotechnologický ústav AV ČR
05 Pathogenic variants of histone methyltransferases: structure-function study

Pathogenic variants of histone methyltransferases: structure-function study

Ing. Aleš Hnízda, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
06 Molecular basis of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) regulation

Molecular basis of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) regulation

Prof. RNDR. Tomáš Obšil, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR
07 Regulatory mechanisms of C2-WW-HECT E3 ubiquitin ligases and the role of protein-protein interactions in their regulation

Regulatory mechanisms of C2-WW-HECT E3 ubiquitin ligases and the role of protein-protein interactions in their regulation

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR
08 Role of chromatin remodelling complexes in development

Role of chromatin remodelling complexes in development

Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
09 Molecular Aspects of Normal and Malignant Hematopoiesis

Molecular Aspects of Normal and Malignant Hematopoiesis

RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
10 Photoxenoprotein engineering for time-resolved structural biology

Photoxenoprotein engineering for time-resolved structural biology

Gustavo Fuertes Vives Biotechnologický ústav AV ČR

Přihláška

Prvním krokem je vybrat si PhD projekt/-ty a tím laboratoř/-e, kde by uchazeč o PhD studium měl zájem absolvovat PhD studium. Uchazeč následně musí vyplnit níže uvedenou on-line Přihlášku a odeslat ji. Vyplněnou přihlášku obdrží zadavatel/zadavatelé PhD projektů, který/kteří pak podle svého uvážení budou kontaktovat uchazeče o daný PhD projekt a domluví se na dalším postupu (např. online interview atd.). V případě oboustranného zájmu pak uchazeč po dohodě se zadavatelem projektu podá formální přihlášku o PhD studium k příslušné oborové radě, u které poté absolvuje vlastní pohovor (obvykle v červnu) o přijetí k PhD studiu. Termínem pro podání přihlášky v rámci centra BIOCEV je 28.2.2024, po přijetí k vybranému projektu je nutné podat přihlášku ke studiu k příslušnému studijnímu oboru do 30.4.2024 v rámci fakult Univerzity Karlovy (program biomedicína).

Considered PhD positions ?
Undergraduate education
Graduate (Master’s degree)
Exams & Grades ? Final examination(s) for the Master's degree
Indicate grading system ?
Research experience and skills
?
?
Additional reference
Achievements ?
Something about yourself ?
gdpr      

Kontakty

RNDr. Ladislav Anděra, CSc. RNDr. Ladislav Anděra, CSc.

RNDr.
Ladislav Anděra, CSc.

Koordinátor PhD programu BIOCEV

ladislav.andera@ibt.cas.cz
+420325873796
Mgr. Petr Solil, DiS. Mgr. Petr Solil, DiS.

Mgr.
Petr Solil, DiS.

Vedoucí komunikace a tiskový mluvčí

petr.solil@ibt.cas.cz
+420325873143
RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D. RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D.

RNDr.
Kristýna Pimková, Ph.D.

Research Associate & Deputy Head

kristyna.pimkova@lf1.cuni.cz
+420325873026, +420325873039